Rekojmia /reklamacja/

V.  Prawo Klienta do rękojmi (reklamacji)

1.Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową.

Istnieje domniemanie, że jeżeli Klient zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji za wady w przypadku produktów:

  • uszkodzonych mechanicznie, których uszkodzenie powstało z winy użytkownika,
  • eksploatowanych niezgodnie z warunkami podanymi w instrukcji obsługi lub niewłaściwie konserwowanych,
  • noszące ślady niewłaściwej (tj. niezgodnej z przeznaczeniem lub zaleceniem) eksploatacji

2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana przez:

  • wysyłanie wiadomość email na adres reklamacje@krainazabawek24.pl
  • listownie na adres PPHU AKMA Anna Klimowicz   ul. Worcella 6, 50-448 Wrocław

 3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Klienta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

 4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową , nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, produkt zostanie odesłany na koszt klienta. Sklep wydaje pisemne poświadczenie z wyjaśnieniem niezasadności reklamacji.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta , Sklep naprawi lub wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zwrotem należności za reklamowany produkt, Sklep zwróci także koszty dostarczenia i zwrotu przesyłki

6. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

7. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia .

8. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduje się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

-----------------------------------------------

podstawa prawna: art. 27 ustawy o prawach konsumenta, art. 559-561 Kodeksu cywilnego

4.6 z dnia 11-12-2016

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij