Potwierdzenie zawarcia umowy na odległość

1.Przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu , najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

Potwierdzenie obejmuje:

- informacje, o których mowa w art. 12 ust.1 , chyba że przedsiębiorca dostarczył konsumentowi te informacje na trwałym nośniku przed zawarciem umowy;

-informację o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia od umowy.